Adviesbureau Boekenwurm
 
Goede boeken voor uw school!

Adviesbureau Boekenwurm is in 2013 opgericht door Marian Schalk - Meijering. 'Sinds 1977 is mijn passie SCHRIJVEN. Ik ben mijn carrière begonnen bij het Reformatorisch Dagblad, daarna heb ik meer dan 25 jaar in de redactie gezeten van het familieblad GEZINSGIDS. Ondertussen schreef ik kinderboeken bij diverse uitgeverijen zoals Den Hertog, De Banier, Mozaiek, GBS, Jongbloed e.a. Ook werkte ik mee aan verschillende projecten voor leesbevordering van kinderen. En natuurlijk bezocht ik heel veel scholen om aan de kinderen iets te vertellen over mijn boeken. Op veel scholen zag ik een mooie klassen- of schoolbibliotheek. Maar op veel andere scholen was de bibliotheek helemaal niet op orde! Verouderde titels, afgeschreven boeken, verhalen die inhoudelijk niet meer aansluiten bij de wereld van het kind van nu... Resultaat? Kinderen pakten minder snel een boek mee uit de bieb, lezen werd als saai ervaren... 

Om het lezen op scholen te stimuleren, heb ik contact opgenomen met heel veel uitgeverijen. Zij sturen mij jaarlijks recensie-exemplaren (150 - 200) toe van de nieuw verschenen boeken. Ik screen de boeken zorgvuldig en geef alle titels een KLEUR. Natuurlijk geef ik aan waaróm een boek de kleur ORANJE of ROOD krijgt. Veel scholen kiezen alleen voor GROEN, maar toch kunnen boeken met een ORANJE blokje een meerwaarde hebben. Waarom? Dat wordt ook duidelijk aangegeven in het bestand en de leescoördinator van een school kan op grond daarvan zelf beslissen of het boek wel of niet past op zijn of haar school. 

Scholen die zijn ingeschreven bij Adviesbureau Boekenwurm hebben snel een overzicht van alle GOEDE, en VERANTWOORDE boeken die passen op HUN school.   

Waar vindt u ons?                           

Adviesbureau Boekenwurm 

Burg. Jhr. H. vd Boschstraat 37

3958 CA AMERONGEN

Mobiel: 06-23006966

Mail: info@boekenwurm.net

 Als Adviesbureau gaan wij zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens om volgens de wettelijke verplichtingen zoals beschreven in de wet AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) die sinds 25 mei 2018 van kracht is. U kunt contact met ons opnemen om uw gegevens uit ons bestand te laten verwijderen. Wij verzamelen gegevens van scholen uit onze achterban in ons bestand, zoals zij die zelf aan ons hebben doorgegeven, te weten: NAW- gegevens van de school en het mailadres van de contactpersoon. Deze gegevens zijn opgeslagen op een veilige server en worden nooit doorgegeven aan anderen.